AM052

  •   Hard Baits
  •   October 26, 2015
  •   hardbait, hardbaits, minnow

Colors

Color of AM052 1 - Hard Baits
Color 01
Color of AM052 2 - Hard Baits
Color 02
Color of AM052 3 - Hard Baits
Color 03
Color of AM052 4 - Hard Baits
Color 04
Color of AM052 5 - Hard Baits
Color 05
Color of AM052 6 - Hard Baits
Color 06
Color of AM052 7 - Hard Baits
Color 07
Color of AM052 8 - Hard Baits
Color 08
Color of AM052 9 - Hard Baits
Color 09
Color of AM052 10 - Hard Baits
Color 10
Color of AM052 11 - Hard Baits
Color 11

Specifications

# Model Weight
1 AM052-082 8.6 g New